Kto potrzebuje usług rehabilitacyjnych?

Rehabilitacja, zwana również fizjoterapią, to dziedzina medycyny,

której celem jest poprawa i rehabilitacja jakości i funkcjonalności życia osób niepełnosprawnych lub upośledzonych ruchowo. Ważne jest, aby programy rehabilitacji były dokładnie dopasowane do indywidualnych potrzeb, celów i założeń, biorąc pod uwagę całe środowisko fizyczne, aktualny poziom sprawności fizycznej, historię medyczną pacjenta, wszelkie wcześniejsze leczenie i wszelkie czynniki ryzyka, które mogą być związane z niepełnosprawność osoby.

Pierwszym krokiem w świadczeniach rehabilitacyjnych jest ocena, która polega na ocenie stanu zdrowia i pozamedycznego pacjenta oraz określeniu przebiegu rehabilitacji dla danej osoby. Następnie następuje dokładna ocena stanu psychicznego i psychicznego danej osoby. Po ustaleniu całego zakresu programu rehabilitacji będzie on dostosowany do potrzeb pacjenta, w tym do fizycznych, psychicznych i społecznych aspektów życia pacjenta.

Wiele usług rehabilitacyjnych obejmuje również ćwiczenia wzmacniające i rozciągające kontuzjowane mięśnie, na przykład te związane ze sportem, oraz poprawiające krążenie krwi. Odbywa się to za pomocą specjalistycznego sprzętu. Ćwiczenia te mają być mało obciążające, nieinwazyjne i wygodne oraz mogą być wykonywane w szerokim zakresie środowisk.

Rehabilitacja fizyczna składa się z dwóch głównych elementów: fizjoterapii i terapii. Fizjoterapia ma na celu naprawę nierównowagi strukturalnej i funkcjonalnej, które występują podczas rehabilitacji i ma na celu zmniejszenie bólu, promowanie https://dobry-ortopeda.warszawa.pl/endoproteza-kolana/ mobilności i zmniejszenie blizn. Terapia natomiast ma na celu przywrócenie ruchomości i poprawę funkcji kontuzjowanej części lub obszaru ciała, z wykorzystaniem technik medycznych poprawiających funkcję chorej części lub okolicy ciała oraz dostarczeniu pacjentowi alternatywnego źródła stymulacji.

Fizjoterapia jest często stosowana razem z fizjoterapią w programach rehabilitacji. Fizjoterapia ma na celu zapobieganie dalszym kontuzjom, łagodzenie bólu oraz poprawę elastyczności, siły i koordynacji. Większość fizjoterapii jest wykonywana w klinice lub w ramach osobistej opieki domowej. Fizjoterapeuci są przeszkoleni w obsłudze specjalistycznego sprzętu, takiego jak aparaty ultradźwiękowe, aparaty trakcyjne i elektrostymulacji, a także innych zabiegów, takich jak masaż oraz wzmacnianie mięśni i stawów.

Inne usługi rehabilitacyjne obejmują fizjoterapię i terapię zajęciową,

które mają na celu skorygowanie obrażeń pacjenta i zapobieganie dalszym urazom. Terapia zajęciowa ma na celu pomóc pacjentowi w powrocie do pracy lub wznowieniu normalnego trybu życia po wypadku lub innego rodzaju upośledzeniu, które spowodowało, że nie był on w stanie wykonywać pewnych zadań.

Programy rehabilitacyjne mają na celu zaspokojenie wszystkich potrzeb i wymagań pacjentów i ich rodzin. Powinny być zaprojektowane tak, aby pacjenci nie wracali do poprzedniego stanu zdrowia, ale mogli prowadzić bardziej aktywne i zdrowe życie, zajmując się wszystkimi problemami fizycznymi i psychicznymi, które mogą wpływać na jakość życia danej osoby.

Usługi rehabilitacyjne są ważne, ale często są pomijane ze względu na fakt, że uważa się je za ostateczność. Nie zastępują leczenia i / lub innych metod leczenia i opieki, ale często są dobrym uzupełnieniem programu zarządzania medycznego.

Program rehabilitacji będzie obejmował usługi rehabilitacyjne, które koncentrują się na określonym celu dla pacjenta. Na przykład program rehabilitacji może obejmować rehabilitację osoby, która doznała urazu głowy lub uczestniczyła w wypadku samochodowym. Te konkretne usługi rehabilitacyjne będą koncentrować się na celach pacjenta i członków rodziny.

Programy rehabilitacyjne zapewnią również indywidualne doradztwo, aby upewnić się, że pacjent rozumie, w jaki sposób jego stan i niepełnosprawność mogą wpływać na jego codzienne życie i czynności społeczne. Poradnictwo pozwoli pacjentowi i jego bliskim zaplanować odpowiedni program rehabilitacji, który będzie obejmował edukację w zakresie zajęć, pracy, obowiązków domowych i rekreacji.

Wielu pacjentów woli poddać się leczeniu krótkoterminowemu niż długoterminowemu i preferuje elastyczność i oszczędność kosztów, które to umożliwia. Jednak krótkotrwałe leczenie może również przynieść najlepsze rezultaty dla tych pacjentów, którzy tego wymagają. W rezultacie czasami zalecane są zabiegi długoterminowe.

Oprócz leczenia, istnieje wiele zasobów dostępnych dla pacjentów i ich rodzin, aby dowiedzieć się o nich i wesprzeć ich w trakcie realizacji usług rehabilitacyjnych. Grupy wsparcia są doskonałym miejscem do dyskusji na temat swoich uczuć i obaw dotyczących powrotu do zdrowia własnego i innych oraz powodzenia ich wysiłków na rzecz powrotu do zdrowia. Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne dostarcza wielu informacji na ten temat.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *